moonbridge

annotate Makefile @ 66:3d1f23f1dbc6

Work on non-blocking I/O; Improved efficiency of :readuntil(...)
author jbe
date Sat Apr 04 05:10:05 2015 +0200 (2015-04-04)
parents 2916ad931f7e
children 22dbb9d09f02
rev   line source
jbe@0 1 # BSD Makefile
jbe@0 2 # On GNU systems, use bmake.
jbe@0 3
jbe@24 4 PLATFORM != uname
jbe@24 5
jbe@24 6 .if $(PLATFORM) == "FreeBSD"
jbe@0 7 # Default configuration for FreeBSD
jbe@0 8 LUA_INCLUDE ?= /usr/local/include/lua52
jbe@0 9 LUA_LIBDIR ?= /usr/local/lib
jbe@0 10 LUA_LIBRARY ?= lua-5.2
jbe@0 11 UTIL_FLAGS ?= -lutil
jbe@0 12
jbe@24 13 .elif $(PLATFORM) == "Linux"
jbe@16 14 # Distinguish between different Linux distributions
jbe@24 15 DISTRIBUTION != lsb_release -i -s
jbe@25 16 .if $(DISTRIBUTION) == "Debian"
jbe@25 17 # Default configuration for Debian
jbe@25 18 LUA_INCLUDE ?= /usr/include/lua5.2
jbe@25 19 LUA_LIBDIR ?= /usr/lib
jbe@25 20 LUA_LIBRARY ?= lua5.2
jbe@25 21 UTIL_FLAGS ?= -ldl -lbsd -lrt
jbe@25 22 .elif $(DISTRIBUTION) == "Ubuntu"
jbe@16 23 # Default configuration for Ubuntu
jbe@16 24 LUA_INCLUDE ?= /usr/include/lua5.2
jbe@16 25 LUA_LIBDIR ?= /usr/lib/x86_64-linux-gnu
jbe@16 26 LUA_LIBRARY ?= lua5.2
jbe@16 27 UTIL_FLAGS ?= -ldl -lbsd
jbe@16 28 .else
jbe@16 29 # Default configuration for other Linux distributions
jbe@0 30 LUA_INCLUDE ?= /usr/include
jbe@0 31 LUA_LIBDIR ?= /usr/lib
jbe@0 32 LUA_LIBRARY ?= lua
jbe@0 33 UTIL_FLAGS ?= -ldl -lbsd
jbe@16 34 .endif
jbe@0 35
jbe@0 36 .else
jbe@0 37 # Default configuration for other systems
jbe@0 38 LUA_INCLUDE ?= /usr/include
jbe@0 39 LUA_LIBDIR ?= /usr/lib
jbe@0 40 LUA_LIBRARY ?= lua
jbe@0 41 UTIL_FLAGS ?= -lutil
jbe@0 42
jbe@0 43 .endif
jbe@0 44
jbe@8 45 .ifdef MOONBR_LUA_PATH
jbe@8 46 MOONBR_LUA_PATH_DEFINE = "-DMOONBR_LUA_PATH=\"$(MOONBR_LUA_PATH)\""
jbe@8 47 .endif
jbe@8 48
jbe@9 49 .ifdef MOONBR_LUA_CPATH
jbe@9 50 MOONBR_LUA_CPATH_DEFINE = "-DMOONBR_LUA_CPATH=\"$(MOONBR_LUA_CPATH)\""
jbe@9 51 .endif
jbe@9 52
jbe@0 53 all:: moonbridge
jbe@0 54
jbe@0 55 moonbridge: moonbridge.c
jbe@21 56 cc -Wall -Wno-unused-result -O2 -Wl,-E -I $(LUA_INCLUDE) -L $(LUA_LIBDIR) -o moonbridge $(MOONBR_LUA_PATH_DEFINE) $(MOONBR_LUA_CPATH_DEFINE) moonbridge.c -lm -l$(LUA_LIBRARY) $(UTIL_FLAGS)
jbe@0 57
jbe@0 58 clean::
jbe@0 59 rm -f moonbridge
jbe@0 60

Impressum / About Us